156/2016. (XI. 2.) számú határozat – MÁV állomásépületek önkormányzati üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

156/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a MÁV állomásépületek önkormányzati üzemeltetésével kapcsolatos ajánlatot megismerte, és azzal kapcsolatban a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a következő döntést hozza:

 

További tárgyalásokat kér folytatni a MÁV-val, melyhez tárgyalási alapként vállalkozóktól is árajánlatot kell kérni a szükséges munka ellátására.

Kéri továbbá megvizsgálni, hogy a Maros Nkft. el tudja-e látni a feladatot az önkormányzat megbízására, és ha igen, milyen összegű díjért.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges tárgyalásokat folytassa le.

 

 

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

                 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző