157/2016. (XI. 2.) számú határozat – 12. számú főút állapota miatt feljelentés megtétele

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

157/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 12. számú főút Kóspallagi elágazás és Nagymaros közötti szakaszán elvégzett javításból eredő felületi minőség és az útburkolati jelek felfestésének elmaradása miatt hónapok óta fennálló balesetveszélyes állapotra tekintettel feljelentés megtételéről határoz a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése miatt, ismeretlen tettes ellen.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a feljelentést az illetékes rendőrkapitányság felé tegye meg.

 

 

Határidő: 2016. november 7.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző