155/2016. (XI. 2.) számú határozat – Településrendezési terv módosítása – véleményezési szakasz lezárása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

155/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat) módosításának véleményezési szakaszához beérkezett véleményeket elfogadja.

Felkéri a polgármestert

       a döntés közzétételére és az alapján a véleményezési szakasz lezárására, ezt követően pedig

       a végső szakmai véleményezési szakasz megindítására, a keletkezett dokumentumok beküldésére az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal felé.

 

 

Határidő: 2016. november 4.

Felelős: Polgármester

Végrehajtó: Főépítész / Városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző