155/2012. (VIII. 28.) számú határozata – Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény támogatási kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
155/2012. (VIII. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2012. szeptember 29-én tartandó Sörfesztivál támogatását az előterjesztés mellékletét képező, a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás elfogadásával jóváhagyja.
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
 
 
Határidő:2012. augusztus 31., ill. szeptember 29.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. augusztus 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző