156/2010. (IX. 27.) számú határozata – A „Hatékony hivatal Nagymaroson”, ÁROP-3.A.1/A-2008-0049 számú projekt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
156/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület az ÁROP-3.A.1 – A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című program keretében megvalósuló „Hatékony hivatal Nagymaroson”, ÁROP-3.A.1/A-2008-0049 számú projekt megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület a javasolt fejlesztésekhez szükséges lépéseket megteszi, a Polgármesteri Hivatal – előterjesztés mellékletét képező –Minőségpolitikáját deklarálja, és a teljes körű tájékoztatás biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal épületében kifüggeszti.

Felkéri a jegyzőt, hogy a terjessze a Képviselő-testület elé mindazokat a szervezetfejlesztési javaslatokat, amelyek a Képviselő-testület döntését igénylik.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős: jegyző

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
 jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.