157/2010. (IX. 27.) számú határozata – A „Tiszta udvar, rendes ház” program 2010. évi végrehajtása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
157/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület a polgármester „Tiszta udvar, rendes ház” program végrehajtásáról szóló tájékoztatóját megismerte és elfogadja.

A szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján „Tiszta udvar, rendes ház” díjban részesíti Flamich Andrásné (Nagymaros, Mainzi u. 8.) és Heincz Zoltánné (Nagymaros, Tamási Áron u. 6.) jelölteket.

Felkéri a polgármestert a díjak és 40 000-40 000 Ft pénzjutalom átadására a Képviselő-testület október 3-i választást követő alakuló ülésén.

Határidő: alakuló ülés
Felelős: polgármester

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.