155/2010. (IX. 27.) számú határozata – Király u. 15. szám alatti önkormányzati ingatlan Társasházi Alapító Okiratának elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
155/2010. (IX. 27.) számú határozata


A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező nagymarosi 1307 hrsz-ú, a Nagymaros Király utca 15. szám alatti Társasház Alapító Okiratát elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a társasház alapítását az ingatlan-nyilvántartásba jegyeztesse be, és a bejegyzést követően a Társasház albetéteit képező lakásokat nyílt árverésen hirdesse meg értékesítésre, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint Nagymaros Város Önkormányzatának 4/2006. (III. 7.) önkormányzati rendelete, továbbá az ingó és ingatlan-vagyonának értékesítése során alkalmazandó versenyeztetési eljárás szabályairól szóló szabályzat előírásainak megfelelően.

Határidő: 2010. szeptember 30., ill. november 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.  
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.