154/2016. (XI. 2.) számú határozat – Zöldpont Egyesület fizetési határidő halasztási kérelme

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének  

154/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Zöldpont Egyesület kérelmére – melyben az önkormányzattal 2015. február 19-én megkötött, a nagymarosi 2602/11-14 hrsz. alatti (Szálloda út 1-7.) ingatlanok értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződésben a 2016. október 31-i esedékes első vételárrészlet megfizetésére halasztást kér – a döntéshozatalt a szálloda épületegyüttes hasznosítására vonatkozó ajánlat megismerésére tekintettel következő ülésére napolja, egyúttal egy hónap fizetési halasztást engedélyez, amely alatt a szerződésben meghatározott fizetési késedelem nem áll be.

 

 

Határidő: 2016. november 28.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                       

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző