155/2015. (IX. 28.) számú határozat – Nagymaros 339/1 hrsz. alatti ingatlanrész értékesítése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

155/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 339/1 hrsz. alatti ingatlanból a telekalakítási vázrajz szerint 156 m2 területet értékesít Horváth Dorottya és Horváth György Gábor részére 270 000 Ft vételáron, azzal, hogy a földmérési költségek a vevőket terhelik.

 

Felkéri a polgármestert, hogy az értékesítés ügyében eljárjon és az adásvételi szerződést aláírja.

 

 

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                        

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző