156/2015. (IX. 28.) számú határozat – Nagymaros, Fehérhegy 752 hrsz. alatti ingatlan bérbeadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

156/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a nagymarosi 752 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról dönt a következők szerint: Kis Réka részére a telek felépítménnyel rendelkező bal oldalát és Balázs Zsolt részére a telek jobb oldalát évi 10 000 – 10 000 Ft bérleti díj ellenében adja bérbe.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadás ügyében eljárjon.

 

 

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző