154/2010. (IX. 27.) számú határozata – Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához csatlakozás

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
154/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület jelen határozatával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el.

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 2011. évben 600 000 forinttal támogatja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.

Határidő: 2010. szeptember 30., ill. elbírálásra november 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Hatósági Csoport

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
 polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.