153/2016. (XI. 2.) számú határozat – Börzsönygáz Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről hozott taggyűlési döntés jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének  

153/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Börzsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Kft. 2016. szeptember 14-i taggyűlésén meghozott 1/2016. számú határozatát – mellyel elhatározta a társaság jogutód nélkül történő megszüntetését, végelszámolás elrendelését – megismerte.

 

A Képviselő-testület a taggyűlés határozatával egyetért, a társaság tagjaként támogatja a végelszámolás megindítását.

Kéri továbbá, hogy a társaság fennmaradó vagyonának felosztására a törzsbetétek arányában kerüljön sor.

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a végelszámolónak küldje meg.

 

Határidő: 2016. november 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző