153/2010. (IX. 27.) számú határozata – Kiemelt rendezvények értékelése

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
153/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület a 2010. évi kiemelt rendezvények értékeléséről szóló beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
 polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.