152/2016. (XI. 2.) számú határozat – Közterület-felügyelő létszám bővítése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

152/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület egyetért a közterület-felügyelői munkakört ellátó létszám egy fővel történő bővítésével. 2016. december 1. napjával engedélyezi egy fő létszámmal megemelni a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét.

 

A közterület-felügyelő december havi bérköltségét a 2017. évi költségvetésben tervezni kéri. Az esetlegesen szükséges munkaruha, egyéb eszköz beszerzésre a Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatából kell fedezetet biztosítani.

 

Felkéri a jegyzőt, hogy haladéktalanul tegye közzé a munkakör betöltésére a pályázati felhívást.

 

 

Határidő: 2016. november 7.

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző