153/2015. (IX. 28.) számú határozat – Dézsma utcai présház bérlője kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

153/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Dézsma utca 1381. hrsz. alatti présház ingatlan bérlőjének (Heinczinger Balázs) az ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzéséhez hozzájárulást kérő beadványával kapcsolatban a döntéshozatalt következő ülésére napolja, és október 1-jén helyszíni szemlén kívánja az ingatlan megtekintésével a tervezett munkálatok lehetőségét megvizsgálni.

A döntéshozatalhoz kéri annak megvizsgálását és előterjesztését, hogy a tervezett új funkció összeegyeztethető-e a vidékfejlesztési pályázattal és a bérleti szerződés szerinti célokkal.

 

 

Határidő: 2015. október 28.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.         
polgármester                                              

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző