152/2015. (IX. 28.) számú határozat – Attila szobor elhelyezéséről (helyszínéről), költségeihez való hozzájárulásról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

152/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Julianus barát Alapítvány megkeresése alapján felállítandó Attila szobor helyszínéül a Széchenyi sétányon a Hell Ferenc utca és a Duna utca közötti területen lévő volt kikötő beton építményét jelöli meg.

 

Felkéri a polgármestert, hogy az alapítványt és a szobrászt tájékoztassa a helyszínről, továbbá keresse meg a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot a kezelői hozzájárulás megadása érdekében.

 

 

Határidő: 2015. október 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző