151/2016. (XI. 2.) számú határozat – Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

151/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet-tervezethez a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a következő módosító indítványt fogadja el:

 

Kizárólag a felső tagozatos gyermekek nyersanyagnormája és térítési díja emeléséről dönt a ténylegesen kimutatott nyersanyagköltség mértékére: háromszori étkezésnél 365,8 Ft/nap, egyszeri étkezésnél 239,7 Ft/nap a nyersanyagnorma, a térítési díj 464 Ft, illetve 304 Ft.

A rendelet 1. § (1) bekezdését g-h) ponttal kiegészítve megállapítja a speciális étkezési igény (étel érzékenység) esetén a nyersanyagnormát és térítési díjat: háromszori étkezés esetén a norma 528 Ft, a térítési díj 670 Ft, egyszeri étkezés esetén a norma 299 Ft, a térítési díj 380 Ft.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző