15/2016. (II. 10.) számú határozat – Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2016. (II. 10.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el:

1.    Céltartalékba helyezi az önkormányzat alkalmazottjai egyszeri béren kívüli juttatásának nettó 2 195 ezer forint összegű előirányzatát, melynek felhasználásáról a féléves költségvetési beszámoló elfogadásakor dönt.

2.    A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda órakeretét heti 550 órában állapítja meg.

3.    A képviselői tiszteletdíjak módosítását a rendelet-tervezet szerint fogadja el, azzal, hogy a bizottsági külsős tagok tiszteletdíja változatlan összegű marad, továbbá két egymást követő igazolatlan hiányzás esetén egy havi tiszteletdíj 100 %-os mértékű csökkentéséről dönthet a Képviselő-testület.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. február 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző