14/2016. (II. 10.) számú határozat – Az önkormányzat középtávú tervének elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2016. (II. 10.) számú határozata

 

 

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervét.

 

1. Saját bevételek:

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a – szerinti saját bevételei:

 

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege

2017. év

2018. év

2019. év

összesen

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése                               azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbead.)

2 részletben, 03.15., 09.15.

0

0

0

0

Építményadó bevételei

2 részletben, 03.15., 09.15.

77 500

77 800

78 000

233 300

Telekadó bevételei

2 részletben, 03.15., 09.15.

3 500

3 600

3 800

10 900

Állandó jelleggel végzett tevékenység miatti iparűzési adó b

2 részletben, 03.15., 09.15.

80 000

81 000

82 000

243 000

Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) bevételei

2 részletben, 03.15., 09.15.

1 300

1 400

1 600

4 300

Talajterhelési díj

2 részletben, 03.15., 09.15.

1 600

1 400

1 200

4 200

Összesen

163 900

165 200

166 600

495 700

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

 bérleti díjak

havonta 

4 500 

4 800 

5 000 

14 300

Összesen

4 500

4 800

5 000

0

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

 –

– 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

Ingatlan értékesítés

 eseti

30 000

20 000

20 000

70 000

Összesen

30 000

20 000

20 000

70 000

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

bírság

 

2 000

2 000

2 000

6 000

Összesen

2 000

2 000

2 000

6 000

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

 –

– 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

Saját bevételek összesen                                       (a) ponttól az f) pontig)

200 400

192 000

193 600

586 000

 

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2017. év

2018. év

2019. év

összesen

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

MFB konyhai eszközbeszerzés

 H-OIP  /037547/2014/304161/001

 15 év (2029)

4 550 

4 420 

4 290 

13 260 

Ingatlanvásárlási hitel (Csillag utca 4.) tervezett

 még nincs

5 év 

12 150 

11 720 

10 860 

34 730 

Összesen

16 700

16 140

15 150

47 990

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 –

– 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 –

– 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele  jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 –

– 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 –

– 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 –

– 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:                                       (a) ponttól az f) pontig)

16 700

16 140

15 150

47 990

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. február 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző