15/2014. (I. 27.) számú határozata – A Pagony utca elnevezéséről szóló határozat módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 189/2013. (IX. 30.) számú Képviselő-testületi határozatát módosítja, és a 13193 hrsz-ú ingatlan helyett a 13194 hrsz-ú külterületi utat nevezi el Pagony utca néven.
 
 
Határidő:2014. február 28.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző