16/2014. (I. 27.) számú határozata – Sigil-Maros Nonprofit Kft. telephely bejegyzéséhez hozzájárulás kérése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Sigil-Maros Nonprofit Kft. (2626 Nagymaros, Dózsa György út 7/a.), mint bérlő részére a Nagymaros, Váci út 21. szám és 1856 hrsz. alatti ingatlannak a Cégbíróság által telephelyként történő bejegyzéséhez és a bérlő által telephelyként történő használatához hozzájárul.
 
 
Határidő:2014. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző