150/2016. (XI. 2.) számú határozat – Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

150/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 9/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez a következő módosító indítványt fogadja el:

A rendeletbe javasolja beépíteni a jövőre nézve feltételként a kéményellenőrzés, -tisztítás megtörténtének igazolását.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző