151/2013. (VII. 29.) számú határozata – Gyermekjóléti és családsegítő feladat ellátására létrejött társulási megállapodás felülvizsgált változatának elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
151/2013. (VII. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés ellátására 2006. január 2-án létrejött társulási megállapodás felülvizsgált tervezetét elfogadja.
 
Felkéri a polgármestert, elfogadás érdekében az érintett önkormányzatok részére megküldésére.
 
 
Határidő:2013. július 31.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző