150/2013. (VII. 29.) számú határozata – Fejlesztési hitel (Mátyás eszközbeszerzés) engedélyezése iránti kérelemről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
150/2013. (VII. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatot jelentő közétkeztetés ellátásához az uniós pályázati támogatással megvalósult épület felújításhoz kapcsolódóan korszerű tárgyi eszközök beszerzésére irányuló adósság keletkeztető ügylethez – melyet legfeljebb bruttó 58 800 e Ft összegben a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel kíván megkötni – kéri Magyarország Kormánya előzetes hozzájárulása megadását.
 
Felkéri a gazdasági vezetőt a kérelem összeállítására és benyújtására, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 
 
Határidő:2013. július 31.
Felelős: polgármester, gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
                    
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző