151/2010. (IX. 27.) számú határozata – KMOP-2010-3.3.1.B-Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés fejlesztésére pályázat benyújtásáról, önrész vállalásáról döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
151/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymaros, Fehérhegy utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója tárgyában pályázat benyújtását rendeli el. A pályázatot 80 020 000 Ft összköltséggel tervezve 72 018 000 Ft támogatás iránt 8 002 000 Ft önrész biztosítása mellett kell benyújtani.

Az önrészt a 2011. évi költségvetésébe betervezi.

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.