150/2010. (IX. 27.) számú határozata – A helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
150/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület a helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a kintlévőségek hatékonyabb behajtása érdekében tegyen határozott lépéseket a Polgármesteri Hivatal.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: jegyző

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
    polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.