149/2016. (XI. 2.) számú határozat – Kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

149/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Maros Nonprofit Kft.-vel az önkormányzat tulajdonában álló köztemető üzemeltetésére kötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződést az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. november 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző