150/2014. (IX. 30.) számú határozata – Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről, önrész vállalásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

150/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület igénylés benyújtását határozza el a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján, a kiegészítő támogatás biztosítására.

 

A 2014. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülő számának átlaga (114 fő) alapján 2 m3/ellátott, összesen 220 m3 tűzifa mennyiséget igényel.

A támogatás 1000 Ft/m3 összegű önrészét és a szállítási költséget vállalja, 2014. évi költségvetése szociális segélyek előirányzatából biztosítja.

 

Felkéri a polgármestert az igénylés benyújtására.

 

 

Határidő: 2014. október 6.

Felelős: polgármester, gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző