151/2014. (IX. 30.) számú határozata – Az önkormányzat címere felhasználásához hozzájárulás

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

151/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyházközség kérelmére hozzájárul a Nagymaros, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti közösségi ház falán az önkormányzat címerének teljes használatához, melyhez előzetesen látványterv benyújtását kéri.

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Egyházközséget a döntésről értesítse.

 

 

Határidő: 2014. október 3.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.      
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző