150/2012. (VII. 26.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
150/2012. (VII. 26.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a következő napirendet fogadta el:
 
1.    KMOP-451-09-2009-0016 – Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése „Egy mosoly a gyermekekért” című projekt közbeszerzési eljárása eredményéről döntés
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Rudolf Józsefné s.k. 
alpolgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. július 26.
 
Dr. Horváth Béla jegyző