151/2012. (VII. 26.) számú határozata – Napközi és gyermekjóléti szolgálat felújítása című építési felújítási munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
151/2012. (VII. 26.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a „Napközi és gyermekjóléti szolgálat felújítása” tárgyban, megjelenthirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az alábbi döntést hozza:
 
1.    a jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja;
2.    a Hód Kft. (2626 Nagymaros, Tégla u. 6.) és a Silvo-Trade Kft. (2600 Vác, Petőfi S. u. 70.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja;
3.    a Silvo-Trade Kft.-t nyertes ajánlattevőként hirdeti ki.
 
Felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon, egyúttal felhatalmazza a szerződés előírt időpontban történő aláírására.
 
 
Határidő: 2012. július 27./ 2012. augusztus 7.
Felelős: Városfejlesztési csoport
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Rudolf Józsefné s.k.   
alpolgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. július 26.
 
Dr. Horváth Béla jegyző