149/2010. (IX. 27.) számú határozata – A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógiai programja jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez hozzájárulás

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
149/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógiai programja jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez a 2010. évi LXXI. törvény 5. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozzájárul.

Határidő: 2010. október 1., ill. december 31.
Felelős: intézményvezető

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
 polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.