148/2016. (XI. 2.) számú határozat – Köztemetőről szóló rendelet-tervezethez módosító indítványok elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

148/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a következő módosító indítványt fogadja el:

A temető fenntartási hozzájárulást      30 000 Ft-ban,

az egyes sírhely megváltási árát           20 000 Ft-ban,

a gyermek sírhely megváltási árát          8 000 Ft-ban,           

a kettes sírhely megváltási árát            40 000 Ft-ban,           

a hármas sírhely megváltási árát           60 000 Ft-ban,           

a négyes sírhely megváltási árát           80 000 Ft-ban,           

az urnasírhely megváltási árát              15 000 Ft-ban,           

a dupla urnasírhely megváltási árát      30 000 Ft-ban

állapítja meg.

 

A temetőbe történő behajtási díjakat napi tétel helyett alkalmankénti tételként állapítja meg.

 

 

 

K.m.f.

 

 

        

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző