147/2016. (XI. 2.) számú határozat – Gondozási Központ módosított szakmai dokumentumai jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

147/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gondozási Központ által beterjesztett módosított Idősek Otthona és alapellátások Szakmai programját, Házirendet és SZMSZ-t a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében jóváhagyja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző