148/2014. (IX. 30.) számú határozata – Közhasznú foglalkoztatottak étkezési utalvány biztosítása iránti kérelmének tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

148/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak étkezési utalvány biztosítása iránti kérelmében a döntést elnapolja, és a közalkalmazottak részére biztosítandó 2014. évi rendkívüli béren kívüli juttatásról való későbbi döntés meghozatalakor tér vissza rá.

 

 

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző