147/2014. (IX. 30.) számú határozata – Az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló rendelet megalkotása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

147/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban a következő módosító indítványokat fogadja el:

a)    A 3. § (1) bekezdés első mondatában az „és a külterületi lakott helyeken” szövegrész, a második mondatban az „egyéb” szövegrész törlésre kerül.

b)   Az 5. § (3) bekezdés első mondatában az „és az utca házszámait” szövegrész, és a második mondat törlésre kerül.

c)    A 6. § (1) bekezdés második mondatában a „- közterületi elnevezés hiányában-” szövegrész törlésre kerül.

d)   A 6. § (4) bekezdés első mondatában a „városközponttól kifelé” szövegrész helyébe a „katolikus templomtól kifelé” szöveg lép, és az utca bal oldalán legyenek a páros, jobb oldalán pedig a páratlan házszámok. Kiegészül továbbá a bekezdés a következő mondattal: „A Dunára lefutó utcák esetében a Duna felől induljon a számozás.”

e)    A 7. § (2) bekezdésében a „- amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható-” szövegrész törlésre kerül.

f)    A 9. § (2) bekezdésében a „6 hónapon belül” szövegrész helyébe a „2 éven belül” szöveg lép.

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző