148/2013. (VII. 29.) számú határozata – Tiszta udvar, rendes ház cím adományozásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
148/2013. (VII. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester „Tiszta udvar, rendes ház” program végrehajtásáról szóló tájékoztatóját megismerte és elfogadja.
 
A Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján 2013-ban „Tiszta udvar, rendes ház” címet és táblát adományoz Hegedűs Péter, Fohlné Mundi Katalin, Legény Péterné, Makrai Ferencné, Hamvas Józsefné és Stadler Klára jelölteknek.
Továbbá 20 000 Ft pénzjutalomban részesíti Hegedűs Péter 1. helyezett, 15 000 Ft pénzjutalomban Fohlné Mundi Katalin 2. helyezett, 10 000 Ft pénzjutalomban Legény Péterné 3. helyezett pályázót.
 
Felkéri a polgármestert a díjak átadására a 2013. augusztus 20-i ünnepség keretében.
 
Határidő:2013. augusztus 20.
Felelős:             polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző