147/2013. (VII. 29.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
147/2013. (VII. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Tiszta udvar, rendes ház cím adományozásáról döntés
2.    Vis maior pályázat (önkormányzati ingatlanok) benyújtásáról döntés
3.    Fejlesztési hitel (Mátyás eszközbeszerzés) engedélyezése iránti kérelemről döntés
4.    Gyermekjóléti és családsegítő feladat ellátására létrejött társulási megállapodás felülvizsgált változatának elfogadása
5.    Dézsma utcai présház és pince bérbeadásáról szóló döntés módosítása iránti kérelem tárgyalása
6.    Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. étkezési rezsiköltsége megtérítéséről hozott korábbi döntés kiegészítése
7.    Gondozási Központ felvételi kérelemről döntés (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző