146/2016. (XI. 2.) számú határozat – Gondozási Központ Alapító okirat módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

146/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gondozási Központ Alapító okiratának módosítását az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat tervezetei szerint elfogadja.

 

Felkéri a polgármestert az okiratok törzskönyvi nyilvántartás részére való megküldésére.

 

 

Határidő: 2016. november 10.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző