146/2014. (IX. 30.) számú határozata – A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása, közterület-elnevezés rendjéről szóló rendelet megalkotása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

146/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Pest Megyei Kormánymegbízott PEB/030/1787-1/2014. számú, a közterület elnevezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának elmulasztása tárgyban kelt törvényességi felhívását tudomásul veszi, egyúttal megalkotja a közterületek elnevezésének rendjét meghatározó rendeletét.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kormánymegbízottat értesítse.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző