146/2013. (VII. 9.) számú határozata – A Dézsma utcai pince hasznosítása tárgyban benyújtott pályázat elbírálása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
146/2013. (VII. 9.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Dézsma utcai pince hasznosítása tárgyában a 34/2013. (II. 25.) számú határozattal közzétett felhívásra a Heinczinger Balázs és Mozner János által benyújtott pályázatot azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a bérlők a pincében folytatott tevékenységről évente beszámolási kötelezettséggel tartozzanak, valamint a szerződés határozatlan időtartamra, 90 napos felmondási határidővel kerüljön megkötésre.
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 10.
 
Gyurcsok Anita aljegyző