147/2012. (VII. 16.) számú határozata – A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
147/2012. (VII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § alapján a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást a tervezet szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 
 
Határidő:2012. július 18.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                 
            
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. július 17.
 
Dr. Horváth Béla jegyző