146/2012. (VII. 16.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Helyi Nevelési Programjának jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
146/2012. (VII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a közoktatási szakértő javaslata alapján a Napközi Otthonos Óvoda módosított Nevelési Programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. július 17.
 
Dr. Horváth Béla jegyző