147/2010. (IX. 27.) számú határozata – Nagymarosi Krónika vezetéséről szóló beszámoló

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
147/2010. (IX. 27.) számú határozata


A Képviselő-testület Döbrössy Mihályné beszámolóját a Nagymarosi Krónika 1996-tól tartó vezetéséről elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a krónika alapos és lelkiismeretes vezetéséért, a település történéseinek a jövőnek szóló rögzítéséért.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.