146/2010. (IX. 27.) számú határozata – A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
146/2010. (IX. 27.) számú határozata


A Képviselő-testület a Polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel (Szent Erzsébet szobor állítása, Vis maior támogatás) elfogadja.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.