146/2015. (IX. 28.) számú határozat – Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítvány Alapító Okirata módosításának elfogadása, új kuratóriumi tag kijelölése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

146/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriuma tagjának Szlépkáné Árvai Ágnes tag lemondására tekintettel Zeller Zoltánt (Nagymaros, Diófa u. 101.) kijelöli.

 

Egyúttal elfogadja az alapítvány Alapító Okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő módosítását.

Kéri egyúttal a közhasznú jogállás ismételt nyilvántartásba vételét.

 

Felkéri a polgármestert a módosított alapító okirat Budapest Környéki Törvényszékre történő benyújtására, egyúttal felhatalmazza annak aláírására.

 

 

Határidő: 2015. október 10.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző