145/2015. (IX. 28.) számú határozat – Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Társuláshoz való csatlakozási szándékról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

145/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés ellátására 2013. november 27-én létrejött társulási megállapodás módosításáról, esetleges megszüntetéséről a döntést következő ülésére, a Társulási Tanács tagjai álláspontjának megismerése és a szakmai létszámfeltételeket szabályozó jogszabály megjelenése érdekében elnapolja.

Felhatalmazza a polgármestert a társulás tagönkormányzataival való tárgyalásra.

 

 

Határidő: 2015. október 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző