147/2015. (IX. 28.) számú határozat – Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

147/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a helyi adóbevételek I. félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

K.m.f.

         

 

                

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző