145/2014. (IX. 30.) számú határozata – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához csatlakozásról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

145/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához.

 

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el.

 

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében 2015. évben 600 000 Ft-tal támogatja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.

 

Határidő: 2014. október 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: hatósági csoport

 

 

K.m.f.

                    

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző