145/2013. (VII. 9.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
145/2013. (VII. 9.) számú határozata
 
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    A Dézsma utcai pince hasznosítása tárgyban benyújtott pályázat elbírálása
 
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
 dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 10.
 
Gyurcsok Anita aljegyző